Satelitná technika


  1. 1ks Satelitný prijímač
  2. 1ks Parabola FE 85
  3. 1ks Skylink karta
  4. 1ks LNB
  5. Konektory, koaxiálny kábel...

 

24 mesačný záručný servis.
Cena už od 250€ s DPH vrátane montáže.Dodávame a montujeme satelitné komplety pre digitálne televízne vysielanie s možnosťou príjmu z viacerých družíc, najčastejšie Astra (19,2°E) a Astra 23,5°E , alebo montáž satelitu pre účely pripojenia do Internetu.

Montáž televíznych satelitov zahŕňa komplexnú dodávku vybraného satelitného kompletu s príslušenstvom, premeranie kvality satelitného signálu, vybudovanie rozvodov a kabeláže, nastavenie požadovaných programov a konfiguráciu televízorov pre pohodlnú obsluhu z kresla pomocou diaľkového ovládača. Váš byt alebo kancelária po nevyhnutných deštrukčných prípravných prácach v rámci budovania káblových rozvodov a montovania satelitnej paraboly ostane čistý a nepoškodený. Pre dosiahnutie kvalitného príjmu satelitného signálu kladieme dôraz na funkčné a nerušivé umiestenie paraboly na budovu.

Návrh technickej realizácie, výberu satelitného komplexu a televíznej skladby satelitných programov zabezpečujeme výhradne podľa konkrétnych potrieb a predstáv zákazníka.

Poradíme vám pre cenovo správny a kvalitný výber satelitu, kde značka výrobcu a zvolená technológia má zásadný vplyv na Vašu investíciu a celkovú životnosť satelitného kompletu a samozrejme aj na kvalitu sledovania vysielaných televíznych programov. Montujeme i vami zakúpené satelitné príslušenstvo.


Dodávame karty:

Skylink a CSlink
Výška Servisného poplatku pre SKYLINK alebo CSLINK

Výška Servisného poplatku predstavuje 1,20 EUR na mesiac, resp. 14,40 EUR na rok, za každú prístupovú kartu Skylink a CS Link

Prístupové karty, za ktoré nebude Servisný poplatok uhradený, nebude možné ďalej používať pre príjem žiadnych kódovaných programov, teda ani pre neplatenú ponuku.

Servisný poplatok bude automaticky zahrnutý do ceny platených balíčkov Skylink a CS Link, nie je teda nutné platiť ho zvlášť. Cena platených balíčkov sa nemení.

Komu a kedy vzniká povinnosť platiť Servisný poplatok
Pre karty CS Link a pre karty Skylink Štandard HD registrované pred 1. 1. 2013 sa Servisný poplatok uhrádza po uplynutí 24 mesiacov od dátumu registrácie karty. Pre karty registrované od 1. 1. 2013 sa Servisný poplatok uhrádza po uplynutí 12 mesiacov od dátumu registrácie karty.
Pre karty Skylink VÝMENA registrované pred 16. 9. 2012 sa Servisný poplatok uhrádza po uplynutí 24 mesiacov od dátumu registrácie. Pre karty registrované od 16. 9. 2012 sa Servisný poplatok uhrádza po uplynutí 12 mesiacov od dátumu registrácie karty.

Ako hradiť Servisný poplatok
Mesačne 1,20 EUR iba SIPO alebo Inkaso z účtu (prvý mesiac zadarmo)
Ročne 14,40 EUR všetkými štandardnými platobnými metódami
    späť