Prístupové a dochádzkove systémy

Riešime dodávky, montáže, opravy a kopletný servis dochádzkových a préstupových systémov.


Prístupové systémy slúžia na identifikáciu osôb, kontrolu vstupu a výstupu z chráneného priestoru, jednoducho na všetky miesta, které potrebujete zprístupniť, a zároveň jednoducho a prehľadne sledovať všetky pohyby v strážených objektoch bez pomoci fyzickej ochrany - vrátnika.


Montujeme prístupové systémy spoločnosti RYS.
Ponúkame programovanie dotykových kľúčov DEK, alebo bezdotykových kľúčeniek.


Dochádzkové systémy slúžia na evidenciu dochádzky zamestnancov do zamestnania a pomáhajú pri spracovaní jednotlivých evidencií - odpracovaných hodín ...

Systémy pracujú OFFline alebo ONline. Správu oprávnenia vstupov a ostatné udalosti je možné upravovať pomocou počítača.

Dochádzkové a prístupové systémy sú tvorené :
snímacou jednotkou - kontaktná , bezkontaktná - zabezpečí " prečítanie" RIFD príveskov, kárt
vyhonocovacou a riadiacou jednotkou - zaznamená a vyhodnotí príslušné ID zariadenie (prívesok, karta)
komunikačnou jednotkou - zabezpečí komunikáciu s PC