O násSpoločnosť ALLSET Alarm System, s.r.o. so sídlom v Bratislave pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2011.

Svojim zákazníkom okrem klasickej distribúcie produktov a služieb z oblasti technickej bezpečnosti ponúkame na mieru šité komplexné riešenia s cieľom poskytnúť zákazníkom odborné, štandardizované, diverzifikované riešenie služieb.


Produktové portfólio ALLSET Alarm System, s.r.o. zahŕňa všetky základné komponenty potrebné k vybudovaniu technickej ochrany objektov a osôb – zabezpečovacie ústredne, kamerové monitorovacie systémy, dochádzkové a prístupovo systémy. Taktiež ponúka širokú paletu komponentov, periférií a softvéru k jednotlivým produktom. Spoločnosť je držiteľom licencie na prevádzkovanie "Technickej služby" v zmysle zákona 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, bez ktorej nie je možné legálne túto činnosť prevádzkovať.

V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby:


 • konzultácie k problematike
 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Prístupové systémy (PS)
 • Dochádzkové systémy (DS)
 • bezpečnostné obhliadky objektov,
 • vypracovanie bezpečnostných analýz rizík,
 • vypracovanie "Dokumentácie ku KAMEROVÝM, PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM, podľa zák. č.18/2018 Z.z. s odkazom na GDPR",
 • dodávku, montáž, údržbu alebo opravu,
 • odborné prehliadky a funkčné skúšky EZS, CCTV, PS, DS podľa platných STN,
 • rýchly záručný a pozáručný servis.
 • predaj EZS, CCTV, PS, DS


 • Spoločnosť je zároveň držiteľom OSVEDČENIA a OPRÁVNENIA podľa vyhlášky MPaSVaR č.508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia - (VTZ) - (revízie) podľa platných STN • Ako realizovať svoj nový sen ...
  Ponúkame komplexné riešenie pre majiteľom bytov, rodinných domov, spoločenstvá bytových a nebytových priestorov, firmy, stavebné a montážne organizácie na zabezpečenie zníženie strát krádežami.

  Úsmev vo vašich očiach, trezor v našich mysliach.

  Váš blízky partner Pic 1

  Gallery


  specialedition.sk siam boxing academy sportujes.sk