Články o zabezpečovacích systémoch, revíziach a inéV tejto rubrike nájdete odborné články, ktoré vám pomôžu pri zabezpečovaní si svojho majetku.Pokiaľ sa chcete podeliť so svojou skúsenosťou nielen pri zabezpečení Vášho majetku neváhajte a kontaktujte nás.
08.01.2016 Bytové a domové rozvodnice.

27.01.2015 Ochrana pred bleskom a dokumentácie.

14.12.2014 Ovládanie alarmu pomocou smartfónu z celého sveta.

02.03.2014 Revízia verzus kontrola ručného náradia a spotrebičov.

05.02.2014 Zabezpečenie bytových domov.

09.12.2013 Získajte od nás vianočný darček do konca januára .

30.08.2013 Znižovanie nákladov na ochranu objektov.

30.08.2013 Smartfón a alarm.

01.07.2013 Prenosný GSM alarm.

24.06.2013 Elektronická prvá pomoc.

31.05.2013 Ochrana osobných údajov pokračovanie článku zo dňa 17.05.2013.

17.05.2013 Ochrana osobných údajov v znení neskorších predpisov.

05.05.2013 Revízia a kontrola ručného náradia.

27.04.2013 Všeobecné informácie pri zaobstarávaní si zabezpečovacieho systému.

14.04.2013 Dôležitosť servisov a odborných kontrol.

05.04.2013 Bytoví zlodeji hľadajú cestu najmenšieho odporu.

22.03.2013 Kamerové systémy a ochrana osobných údajov.

01.03.2013 Ako si zabezpečiť dom
Častokrát používatelia internetu voľne kopírujú informácie, obrázky alebo akékoľvek ďalšie údaje z iných webových stránok, či už na príslušnej WEB stránke je doložka o autorských právach uverejnená, alebo nie. Najmä vtedy, ak nie je viditeľné oznámenie o jej autorských právach. Predpokladajú, že môžu použiť akýkoľvek pre nich použiteľný obsah z dostupných internetových stránok, alebo že nedostatok autorských práv znamená, že práca je voľne šíriteľná. Čo však nie je vždy pravda.

Podmienky používania webovej stránky a ochrana autorských a obdobných práv spoločnosti „ALLSET Alarm System, s.r.o.“.

ALLSET Alarm System, s. r.o., Korytnická č.5, 821 06 Bratislava (ďalej len „ALLSET Alarm"), prevádzkovateľ webovej stránky: http://allsetalarm.sk oprávňuje návštevníkov WEB stránky používať dokumenty, informácie, obrázky alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len „Dokumenty") z WEB stránky za predpokladu, že pri akomkoľvek použití Dokumentov bude vždy vhodným spôsobom uvedený presný zdroj informácií, najmä celý názov Webovej stránky a názov spoločnosti, ktorá ich prevádzkuje. Pri každom použití Dokumentov bude zachovaná čitateľnosť a kontrastnosť originálneho zdroja informácií, ako aj farba, typ a veľkosť písma.

Použitie Dokumentov z WEB stránky je možné výhradne len pre informatívne účely a účely nekomerčného charakteru. Použité Dokumenty nebudú predmetom kopírovania a nebudú ani verejne vystavené v žiadnom sieťovom počítači, a ani vysielané v žiadnom type média a ani inak sprístupňované verejnosti. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou používané pre verejné alebo komerčné účely.

Dokumenty, ktoré spĺňajú pojmovú charakteristiku diela alebo obsahujú akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, sú chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských alebo iných obdobných práv.

Predmetom ochrany je aj návrh a štruktúra WEB stránky, logá, grafické riešenia, jednotlivé obrázky ako aj samostatný zdrojový kód. Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie, napodobňovanie a rozširovanie prvkov použitých na WEB stránke je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti „ALLSET Alarm System, s.r.o. zakázané.

Spoločnosť ALLSET Alarm System, s.r.o. nezaručuje aktuálnosť, presnosť, relevantnosť a úplnosť informácií obsiahnutých v Dokumentoch publikovaných na WEB stránke. Dokumenty sú na WEB stránke poskytované bez akýchkoľvek záruk a ALLSET Alarm nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, či následné škody, rovnako ani za akékoľvek škody vzniknuté stratou použiteľnosti, zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania povinnosti, či inej protiprávnej akcie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním Dokumentov a/alebo informácií v nich obsiahnutých. Rovnako ALLSET Alarm nezodpovedá za škody súvisiace s používaním WEB stránky.

Publikované „Dokumenty“ na WEB stránke môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do „Dokumentov“ sú pravidelne implementované zmeny, pričom si vyhradzuje právo kedykoľvek uvádzané informácie aktualizovať, príp. pozastaviť ich dostupnosť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Zdroje:
Copyright - http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
Copyleft - http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copyleft&oldid=340151367
CC-BY-SA - http://sk.wikipedia.org/wiki/CC-BY-SA

Gallery


specialedition.sk siam boxing academy sportujes.sk