Revízie plynových zariadeníMerania sú vykonané s najmodernejšími prístromi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš dom, prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejšie.

Pri revízií plynu sa vykonávajú tieto úkony:

  • meranie úniku zemného plynu
  • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
  • kontrola uzáverov plynu
  • kontrola rozoberateľných spojov
  • kontrola spaľovania zemného plynu
  • kontrola oxidu uholnatého – CO2
  • kontrola osadenia spotrebiča
  • vystavenie revíznej správy
  • možnosť odstránenia zistených závad


  • V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.