OPaOS - revízie VTZ-E „EXPRES“Naša služba „EXPRES“ obsahuje dodanie revíznej správy do 24 hodín.

Svojím zákazníkom ponúkame vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky VTZ -elektrických zariadení a bleskozvodov v čo najrýchlejšom čase.

 Po dohode s objednávateľom sme schopný vykonať OPaOS VTZ-E v krátkom čase za predpokladu dodania všetkých potrebných podkladov. Nasledujúci deň vieme odovzdať dokončenú revíznu správu.

Bude potrebné dodať a zabezpečiť :

 • Dokumentácia VTZ v elektronickej alebo v tlačenej forme
  a. sprievodná technická dokumentácia,
  b. projektová dokumentácia,
  c. prevádzková dokumentácia.
 • Protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia.
 • Zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní
 • Záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní.
 • Správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii).
 • Prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní.
 • Doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.
 • Technika ktorý na zariadení pracuje a je znalý o všetkých súčastiach kontrolovaného zariadenia
  a bude sprevádzať nášho revízneho technika počas celého merania.
 • Vstup do priestorov aj v mimopracovnom čase.


 • V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese