Revízie plynových zariadeníMerania sú vykonané s najmodernejšími prístromi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš dom, prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejšie.

Pri revízií plynu sa vykonávajú tieto úkony:

 • meranie úniku zemného plynu
 • kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • kontrola uzáverov plynu
 • kontrola rozoberateľných spojov
 • kontrola spaľovania zemného plynu
 • kontrola oxidu uholnatého – CO2
 • kontrola osadenia spotrebiča
 • vystavenie revíznej správy
 • možnosť odstránenia zistených závad


 • V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

  Gallery


  specialedition.sk sportujes.sk allsetalarm.sk